Houtse Pracht, nieuwsupdate januari 2024

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan het wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze plek mogelijk te maken. Op dinsdag 12 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp- bestemmingsplan vastgesteld. Sinds donderdag 21 december ligt het dan ook ter inzage en kan iedereen de komende 6 weken de plannen […]