Houtse Pracht, nieuwsupdate januari 2024

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan het wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze plek mogelijk te maken.

Op dinsdag 12 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp-
bestemmingsplan vastgesteld. Sinds donderdag 21 december ligt het dan ook ter inzage en kan iedereen de komende 6 weken de plannen inzien.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de stukken ook in te zien.
In het voorjaar verwachten we u nader te informeren over de verkoop van de woningen.

Met de ontwikkeling van Houtse Pracht leveren wij een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort in Mierlo-Hout en de gemeente Helmond. Wij zijn dan ook trots dat wij voor Mierlo-Hout dit mooie plan, met onze hoge kwaliteitstandaarden kunnen realiseren.